Χρώματα

Χρωματολόγιο (επαγγελματικό χειροποίητο)

Χρωματολόγιο Η επίσημη παλέτα με πάνω από 160 υπέροχες αποχρώσεις της AutenticoΤα χρώματα, παρά τη μεγάλη μας προσπάθεια να απεικονιστούν επακριβώς, μπορεί να αλλοιώνονται λόγω των ρυθμίσεων φωτειν...

12,00€
Χρωματολόγιο (Τρίπτυχο Χειροποίητο)

Χρωματολόγιο Η επίσημη παλέτα με πάνω από 160 υπέροχες αποχρώσεις της AutenticoΤα χρώματα, παρά τη μεγάλη μας προσπάθεια να απεικονιστούν επακριβώς, μπορεί να αλλοιώνονται λόγω των ρυθμίσεων φωτειν...

7,00€
Bright White

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο και φωτεινό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες απ...

7,00€
Μεταλλικό New Gold (Χρυσό)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Snow White

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο του χιονιού! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες απ...

7,00€
Μεταλλικό Silver Pearl (Ασημί)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό ασημί! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Huile De Noix

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Ancient Copper (Χάλκινο)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό χάλκινο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 16...

13,00€
White Cliff

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Old Gold (Παλαιωμένο Χρυσό)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό, παλαιωμένο χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότε...

13,00€
Casa Blanca

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Baroque Bronze (Μπαρόκ Μπρονζέ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό καφέ-μπρονζέ!! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες ...

13,00€
Ice Cream

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Cosmic Teal (Κόσμικ Τιλ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Milk

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Starlight (Στάρλαϊτ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Neutral

Περιγραφή Χρώματος: "Γεμάτο" κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 1...

7,00€
Μεταλλικό Galactic Blue (Γκαλάκτικ Μπλου)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Pebbles

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Interstellar (Ιντερστέλαρ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Roman White

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο με μία υποψία γκρι! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότ...

7,00€
Μεταλλικό Space Grey (Σπέις Γκρέυ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Corfu White

Περιγραφή Χρώματος: Κατάλευκο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Supernova (Σούπερνόβα)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Ivory

Περιγραφή Χρώματος: Λευκό με μία υποψία ώχρας! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερε...

7,00€
Μεταλλικό Stardust (Σταρντάστ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Vanille

Περιγραφή Χρώματος: Λευκό με μία υποψία ώχρας! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερε...

7,00€
Μεταλλικό Solar Flare (Σόλαρ Φλέαρ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Regency White

Περιγραφή Χρώματος: Πολύ φωτεινό, σπασμένο λευκό που κιτρινίζει! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσι...

7,00€
Μεταλλικό New Moon (Νιού Μουν)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Paris White

Περιγραφή Χρώματος: Σπασμένο λευκό που κιτρινίζει! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσό...

7,00€
Μεταλλικό Comet (Κόμετ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Cocos

Περιγραφή Χρώματος: Πολύ απαλό και γλυκό σπασμένο λευκό που μπεζίζει! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι δι...

7,00€
Μεταλλικό Nebula (Νέμπιουλα)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Cotton

Περιγραφή Χρώματος: Ανοιχτόχρωμο μπεζ-καφέ! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες α...

7,00€
Μεταλλικό Summer Eclipse (Σάμερ Εκλίψ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Silver Screen

Περιγραφή Χρώματος: Ανοιχτό και μουντό μπεζ που κιτρινίζει! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σ...

7,00€
Μεταλλικό Meteorite Green (Μετεόριτ Γκριν)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Cafe au lait

Περιγραφή Χρώματος: Γλυκό μπεζ! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρ...

7,00€
Μεταλλικό Celestial Teal (Σελέστιαλ Τιλ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Latte

Περιγραφή Χρώματος: Μπεζ-γκρι! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώ...

7,00€
Μεταλλικό Falling Star (Φόλιν Σταρ)

Περιγραφή Χρώματος: Μεταλλικό Χρυσό! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 160 ...

13,00€
Antique White

Περιγραφή Χρώματος: Το "κλασσικό", δημοφιλές, σπασμένο λευκό που κιτρινίζει! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) ε...

7,00€
Dune

Περιγραφή Χρώματος: Μπεζ! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότερες από 150 αποχρώσεις ...

7,00€
Almond

Περιγραφή Χρώματος: Σπασμένο λευκό που μπεζίζει, όπως η ψίχα του αμυγδάλου! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) εί...

7,00€
Cappuccino

  Περιγραφή Χρώματος: Όπως το λέει και το όνομά του έχει το χρώμα του καπουτσίνο (με πολύ γάλα)! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και...

7,00€
Biscuit

  Περιγραφή Χρώματος: Γλυκό μπεζ-κίτρινο! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε π...

7,00€
Bath Stone

Περιγραφή Χρώματος: Σπασμένο λευκό που γκριζάρει! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσιμες σε περισσότ...

7,00€
Clay

Περιγραφή Χρώματος: Όπως το λέει και το όνομά του έχει το χρώμα του πηλού! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints...

7,00€
Canvas

Περιγραφή Χρώματος: Ανοιχτό μπεζ-γκρι. Το χρώμα του παλιού καμβά! Σειρές χρωμάτων Όλες οι σειρές χρωμάτων της Autentico με βάση την κιμωλία και τον ασβέστη (chalk & lime paints) είναι διαθέσ...

7,00€
Εμφάνιση 1 έως 50 από 181 (4 Σελ.)